tirsdag 2. juli 2024

Hevngjerrige linje-ledere og trenering fra toppledelse.


Det er spesielt en ting som er skremmende når en analyser lederfunksjoner og sjefs og leder-kvaliteter og det er i hvor liten grad mange av dem skjønner at deres viktigste ressurs er deres ansatte.

Like skremmende er det å se hvordan enkelte bedrifter trenerer vanskelige saker som omfatter personale som utsettes for dårlig ledelse av hevngjerrige linje-ledere; ene og alene fordi dette er vanskelige saker som toppledelsen er livredde for å fatte beslutninger rundt!

I stedet for å ta tak i problemene så treneres slike saker oppover i administrasjonen i den grad at vedkommende som utsettes for den dårlige behandlingen gir opp og slutter; såkalt selv-løsende problemløsning ved trenering.

Det er utvilsomt feil for en ledelse å trene behandling av saker hvor ansatte trenger beskyttelse mot en hevngjerrig linjeleder.

DET BLIR TUNGT FOR DEN UTSATTE Å KJEMPE I MOT DÅRLIG BEHANDLING NÅR DENNE ER OMGITT AV DÅRLIGE SJEFER

Denne frykten for å ta tak i problemene skyldes som oftest at:

1. Konfliktsinteresse:
Ledelsen kan ha ha en interessekonflikt i slike saker.
De er mer tilbøyelige til å tro på linje-lederen, som er en del av ledelsen, enn på den ansatte.
Dette vil føre til at den ansattes klage blir avvist eller at de ikke får tilstrekkelig beskyttelse.

2. Mangel på objektivitet:
Det kan være vanskelig for ledelsen å være objektiv i slike saker.
De kan være følelsesmessig involverte i konflikten eller de kan være redde for å ta parti mot linje-lederen.
Dette vil føre til en urettferdig undersøkelse og beslutning.

3. Frykt for represalier:
De ansatte kan være redde for å ta opp klager mot sin linjeleder av frykt for represalier.
De kan frykte å bli trakassert, mobbet eller til og med miste jobben.
Dette vil føre til at trakassering og mobbing blir undertrykt og at problemet forverres.

Inkompetente ledere benytter sjikane, forskjellsbehandling og hevn-gjerninger over for ansatte som de føler at ikke gir dem den nesegruse tilliten de selv mener de fortjener, men som de ikke har gjort seg fortjent til å få.

Det er ingen tvil om at de ansatte er en leders viktigste ressurs!
Ved å investere i sine ansatte vil ledere skape en mer vellykket og bærekraftig bedrift.

De ansatte er lederens viktigste ressurs av flere grunner:

Kunnskap og erfaring:
De ansatte besitter unik kunnskap og erfaring om bedriften, dens produkter og tjenester, og markedet de opererer i.
Denne innsikten er uvurderlig for å ta gode beslutninger, løse problemer og skape innovasjon

Engasjement og produktivitet:
Når de ansatte føler seg verdsatt, motiverte og engasjerte, er de mer produktive og effektive.
De er mer tilbøyelige til å gå den ekstra milen, ta eierskap til sitt arbeid og komme med kreative løsninger.

Kundetilfredshet:
De ansatte er ofte den første kontaktpunktet for interne og eksterne kunder.
Deres holdninger, kunnskap og service-ferdigheter har en direkte innvirkning på kundetilfredshet og lojalitet.

Innovasjon og tilpasningsevne:
I en verden i stadig endring er det avgjørende for bedrifter å være innovative og tilpasningsdyktige.
De ansatte er en kilde til nye ideer og vil bidra til å implementere endringer effektivt.

Konkurransefortrinn:
I en globalisert økonomi er det viktigere enn noen gang å ha et konkurransefortrinn. Engasjerte og dyktige ansatte vil være en bedrifts største fordel.

For å utnytte de ansattes fulle potensiale, må ledere fokusere på å skape en positiv og støttende arbeidskultur som  innebærer å respektere de ansatte, gi dem muligheter for utvikling og anerkjenne deres prestasjoner.

  1. Ledere må kommunisere klart og tydelig med sine ansatte, både om bedriftens mål og strategier, og om individuelle forventninger og prestasjoner. 
  2. Samarbeid og teamarbeid er avgjørende for suksess i de fleste bedrifter. Ledere må skape en atmosfære der de ansatte føler seg komfortable med å dele ideer og samarbeide om å nå felles mål.
  3. Det er viktig å anerkjenne og belønne de ansattes prestasjoner, både store og små. Å skape et miljø med hevngjerrighet over for de en ikke mener passer inn er lederens største synd.

Ved å investere i sine ansatte vil ledere skape en høyt ytende og engasjert arbeidsstyrke; noe som er nøkkelen til suksess i det lange løp.

Det er ingen tvil om at de ansatte er en leders viktigste ressurs. Ved å investere i sine ansatte kan ledere skape en mer vellykket og bærekraftig bedrift. Derfor er det en  dårlig lederkultur å si "ikke kom til meg med problemene dine, kom kun med løsninger" av flere grunner:

Når ledere ikke er åpne for å lytte til de ansattes personlige problemer, vil det føles som om de ikke bryr seg om sine medarbeidere som mennesker.
Dette igjen vil føre til et distansert og ukjært arbeidsmiljø, der de ansatte føler seg ukomfortable med å dele sine bekymringer.

Hvis de ansatte ikke føler at de kan snakke med sin leder om personlige problemer, vil de ende opp med å bære dem alene; noe som fører til stress, misstrivsel og utbrenthet.
Når de ansatte er stresset og bekymret, kan det påvirke deres konsentrasjon og produktivitet på jobben.

De ansatte som føler at de ikke blir støttet av sin leder, er mer sannsynlig å forlate jobben.
Dette vil føre til økt turnover og kostnader for bedriften.

Når ledere ikke er gode rollemodeller for åpen kommunikasjon, vil det skape et negativt arbeidsmiljø der de ansatte er redde for å dele sine tanker og følelser!

En god leder-bedrift må være tilgjengelig for sine ansatte og vise empati og forståelse for deres  problemer og utfordringer

Når et leder-system i en bedrift forsvarer inkompetente ledere som leder med sjikane, forskjellsbehandling og hevngjerrighet, er det et tegn på en dysfunksjonell og usunn bedriftskultur!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar