torsdag 20. juni 2024

Lenestol-strategene


Ordet lenestol-strateg brukes om personer som lager planer eller strategier uten å ta hensyn til de praktiske problemene som kan oppstå når man skal implementere dem.
De kan virke kloke og velinformerte når de presenterer sine ideer, men de tar ikke hensyn til de virkelige utfordringene som må tas hånd om for å få planene til å fungere i praksis.

Her er noen av kjennetegnene på en lenestol-strateg:

 1. De fokuserer på teorier og ideer i stedet for praktiske løsninger.
 2. De har liten eller ingen erfaring med å implementere planer i den virkelige verden.
 3. De er ikke villige til å ta vanskelige beslutninger eller ta risiko.
 4. De er ofte arrogante og mener at de vet best.
 5. De er ikke villige til å lytte til innspill fra andre.

Lenestol-strategier kan være farlige fordi de kan føre til at man tar dårlige beslutninger som kan ha negative konsekvenser.
Det er viktig å være klar over farene ved lenestol-strategier og å ta skritt for å unngå dem.

Her er noen tiltak for å unngå å bli en lenestol-strateg:

 1. Få praktisk erfaring med å implementere planer.
 2. Vær villig til å ta vanskelige beslutninger og ta risiko.
 3. Lytt til innspill fra andre.
 4. Vær ydmyk og lær av dine feil.
 5. Fokuser på praktiske løsninger som kan fungere i den virkelige verden.

Det er viktig å huske at beredskapsplanlegging er en kompleks prosess som krever både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring.
For å lage effektive beredskapsplaner er det viktig å involvere personer med ulik bakgrunn og kompetanse, og å være åpen for nye ideer og løsninger.

Konsekvenser av lenestol-strategier for en operasjonell og taktisk avdeling

Konsekvensene av lenestol-strategier for en operasjonell og taktisk avdeling kan være alvorlige og langvarige. Her er noen av de potensielle problemene:

1. Dårlige beslutninger:
Lenestol-strategier vil føre til at man tar dårlige beslutninger som ikke er basert på en realistisk vurdering av situasjonen. Dette kan få negative konsekvenser for både personellet og operasjonen.

2. Ineffektivitet:
Lenestol-strategier vil føre til ineffektivitet og sløsing med ressurser. Planer som ikke er basert på praktisk erfaring kan være vanskelige å implementere, og de kan kreve mer tid og penger enn nødvendig.

3. Lav moral: 
Lenestol-strategier vil føre til lav moral og motivasjon blant personellet. Når de ser at lederne ikke tar hensyn til de praktiske problemene de står overfor, kan de føle seg frustrerte og umyndiggjort.

4. Sikkerhetsrisiko:
Lenestol-strategier vil øke sikkerhetsrisikoen. Planer som ikke tar hensyn til de virkelige farene kan sette personellet i fare.

5. Tap av tillit:
 Lenestol-strategier vil føre til tap av tillit til ledelsen. Når personellet ser at lederne ikke er i stand til å levere på sine løfter, kan de miste troen på deres evne til å ta gode beslutninger.

For å unngå disse problemene er det viktig at operasjonelle og taktiske avdelinger involverer personellet i planleggingsprosessen.
Personellet har ofte verdifull innsikt i de praktiske utfordringene som må tas hånd om, og de kan bidra til å lage planer som er mer effektive og realistiske.

Det er også viktig at ledelsen er åpen for tilbakemeldinger og villig til å tilpasse planene etter behov. Situasjoner kan endre seg raskt, og det er viktig å være fleksibel og kunne tilpasse seg nye omstendigheter.

Ved å unngå lenestol-strategier og involvere personellet i planleggingsprosessen kan operasjonelle og taktiske avdelinger lage planer som er mer effektive, realistiske og trygge.

Lenestol-strateger er typisk for  ikke kompetente ledere av følgende grunner:

Manglende evne til å ta praktiske beslutninger:
Lenestol-strateger fokuserer ofte på teorier og ideer uten å ta hensyn til hvordan de kan implementeres i praksis.
Dette vil føre til dårlige beslutninger som har negative konsekvenser for både personellet og operasjonen.

Dårlig kommunikasjon:
Lenestol-strateger kommuniserer ofte dårlig med sine medarbeidere.
De er kanskje ikke i stand til å forklare sine planer på en klar og forståelig måte, eller de er ikke villige til å lytte til innspill fra andre.
Dette vil føre til frustrasjon, misforståelser og konflikt.

Manglende evne til å motivere og inspirere:
Lenestol-strateger er ofte ikke i stand til å motivere og inspirere sine medarbeidere.
De kan/vil virke arrogante og nedlatende, og de er kanskje ikke i stand til å skape en positiv og støttende arbeidsmiljø.
Dette kan føre til lav moral og motivasjon blant personellet.

Manglende evne til å ta ansvar:
Lenestol-strateger er ofte raske til å skylde på andre når ting går galt.
De er  ikke villige til å ta ansvar for sine egne feil, og de er kanskje ikke i stand til å lære av sine feil.
Dette vil skape en giftig arbeidsmiljø og undergrave tilliten til ledelsen.

Manglende evne til å tilpasse seg:
Lenestol-strateger er ofte rigide og  lite fleksible.
De er  ikke i stand til å tilpasse seg nye situasjoner eller endrede omstendigheter.
Dette vil føre til at de tar dårlige beslutninger som kan ha negative konsekvenser for organisasjonen.

Det er selvfølgelig unntak fra alle regler, og det kan være noen ytterst få lenestol-strateger som er i stand til å bli effektive ledere.
Men generelt sett er egenskapene som kjennetegner en lenestol-strateg ikke forenelige med god ledelse.

Egenskaper ved en kompetent leder er der i mot evnene til:

 1. Evne til å ta praktiske beslutninger:
  Gode ledere er i stand til å ta raske og effektive beslutninger, selv under press.
  De er i stand til å vurdere alle alternativene og velge det beste handlingsforløpet.
 2. God kommunikasjon:
  Gode ledere er i stand til å kommunisere effektivt med sine medarbeidere.
  De er i stand til å forklare sine planer på en klar og forståelig måte, og de er åpne for innspill fra andre.
 3. Evne til å motivere og inspirere:
  Gode ledere er i stand til å motivere og inspirere sine medarbeidere.
  De skaper en positiv og støttende arbeidsmiljø, og de gir sine medarbeidere muligheten til å nå sitt fulle potensiale.
 4. Evne til å ta ansvar:
  Gode ledere er villige til å ta ansvar for sine handlinger.
  De er i stand til å lære av sine feil, og de er ikke raske til å skylde på andre.
 5. Evne til å tilpasse seg:
  Gode ledere er fleksible og i stand til å tilpasse seg nye situasjoner og endrede omstendigheter.
  De er i stand til å tenke kreativt og finne nye løsninger på problemer.

Hvis du er en beredskapsleder/leder med ansvar for å følge beredskapsplaner, er det viktig å unngå å bli en lenestol-strateg.
Fokuser på å utvikle dine praktiske ferdigheter, kommunikasjonsferdigheter, lederskap-evner og evne til å ta ansvar.
Ved å gjøre dette vil du bli en mer effektiv leder og skape en mer vellykket beredskapsavdeling.

HISTORISK VEDLEGG

Eksempler på kjente lenestol-strateger fra verdenshistorien

Det er mange eksempler på kjente lenestol-strateger fra historien, men det er viktig å huske at det ofte er vanskelig å vurdere motivene og handlingene til historiske figurer på en objektiv måte.
Her er noen eksempler på personer som ofte blir beskrevet som lenestol-strateger:

1. General George Armstrong Custer:
Custer er mest kjent for sitt nederlag og død i slaget ved Little Bighorn i 1876.
Han ble kritisert for sin arrogante og overmodige holdning, og for å ha undervurdert styrken til sioux-stammene.
Han ignorerte også advarsler fra sine speidere og angrep sioux-leiren uten tilstrekkelig forberedelse. Dette resulterte i et katastrofalt nederlag for det amerikanske kavalleriet og Custers død.

2. Feldmarskalk Erich von Manstein:
Manstein var en tysk general under andre verdenskrig. Han var en dyktig strateg og bidro til å planlegge og utføre en rekke vellykkede militære operasjoner.
Han ble imidlertid også kritisert for sin arrogante holdning og sin manglende evne til å samarbeide med andre generaler.
Han ble sparket av Hitler (En av tidens største lenestol-strateger på slutten av sin karrière) i 1942 og ble arrestert av de allierte i 1945.
Han ble dømt til døden av en britisk krigsrett, men straffen ble omgjort til livsvarig fengsel.
Han ble løslatt i 1953 og døde i 1973.

3. General Douglas MacArthur:
MacArthur var en amerikansk general under andre verdenskrig og Koreakrigen.
Han var en kontroversiell figur og ble kritisert for sin arrogante holdning og sin autoritære lederstil.
Han ble avsatt av president Harry S. Truman i 1951 under Koreakrigen. Han døde i 1964.

Dette er bare noen få eksempler på kjente lenestol-strateger fra historien.
Det er mange andre figurer som kunne nevnes, og det er viktig å huske at det ofte er vanskelig å vurdere motivene og handlingene til historiske figurer på en objektiv måte.

Det er også viktig å merke seg at ikke alle lenestol-strateger er like.
Noen kan være dyktige taktikere eller strategere, men de mangler evnen til å lede effektivt i den virkelige verden.
Andre kan være mer vellykkede, men de kan fortsatt begå alvorlige feil på grunn av sin arrogante holdning eller mangel på evne til å ta hensyn til praktiske realiteter.

Uansett er lenestol-strategier en farlig type leder.
De vil ta dårlige beslutninger som setter personellet og operasjonen i fare.
Det er viktig å være klar over farene ved lenestol-strategier og å ta skritt for å unngå dem.

Teori er når du vet hva som skjer, men ikke hvorfor.
Praksis er når du vet hvorfor, men det skjer ikke.

Albert Einstein,

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar