onsdag 12. juni 2024

Hvordan håndtere narsissisten som leder deg.


Toppledere i en bedrift og organisasjon har uten tvil ansvar for å følge opp sine under-ledere og være oppmerksom på tegn hos dem på narsissistisk atferd, for eksempel overdreven fokus på seg selv, mangel på empati og et behov for beundring.

Toppledelsen skal ta imot ,og ta på alvor, alle bekymringer fra ansatte om narsissistisk atferd hos under-ledere, gjennomføre grundige undersøkelser av påstander om narsissistisk atferd; og håndtere disse problemene.
Toppledere må også sette seg inn i hva narsissisten sine egenskaper er, og få øynene opp for at dette er en psykisk lidelse som ikke kan behandles ved å utsette den vanskelige beslutningen, overse problemet eller tro at det hjelper med en veiledende samtale med vedkommende. for at denne skal endre seg.

DU
Hvis du som ansatt er bekymret for at en av dine ledere  har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse, er det viktig å vite at du ikke kan forandre dem.

Narsissisten er avhengige av oppmerksomhet fra andre i like stor grad som en narkoman er avhengig av dop.
De trenger oppmerksomhet og bekreftelser fra andre for å eksistere, og for å føle seg viktig.
De er avhengig av andre, og deres forsyning av slike bekreftelser, for å regulere sin egen selv-verd og dekke over deres sårbare jeg.

Min personlige erfaring, etter mage år i forsøk på å jobbe under, og med, narsissistiske ledere, er at du aldri kan forvente å få noen hjelp og støtte fra toppledelsen i bedriften.
Det ser ut til at direktørsjiktet i de fleste bedrifter enten ikke evner å se narsissisme; eller de er rett og slett redde for å gå inn i den ubehagelige jobben det er å konfrontere og si opp en sånn person.

Mye av dette skyldes nok at en narsissist ofte er veldig gode til å stjele sine ansattes suksesser og legge dem til sin egen dyktighet; og dette kjøper de resultatorienterte i toppledelsen.
For dem er det resultatene i seg selv, og ikke hvordan og hvem som har oppnådd dem, som har verdi for deres videre arbeid.

Min personlige erfaring er at jeg med støtte i min egen kompetanse innen det fagfeltet jeg hadde ansvar for på jobben overså alle min leders ordre når jeg visste at disse var feil vei mot det å oppnå kvalitet i mitt arbeid.
Jeg gikk aldri inn i diskusjon ikke med lederen for å prøve å vise og overbevise denne om at ordren var feil, men gjorde tingene slik jeg som fag-spesialist mente var riktig handlemåte og håndtering.
Dette fungerte godt fordi det ligger i narsissisten sin natur å uansett ta æren for det som fungerer godt og fremme det jeg gjorde som sin idé.
Dette fungerer fordi narsissisten godt vet at han/hun ikke har egen kompetanse på området.

Narsissisten sine psykologiske problemer:

 • Overdrevent fokus på seg selv:
  Narsissisten er ofte besatt av seg selv og sitt eget image.
  De vil snakke mye om seg selv og sine prestasjoner, og de vil være lite interessert i andres liv eller meninger.
 • Mangel på empati:
  Narsissisten har ofte vanskelig for å forstå eller bry seg om andres følelser. De vil opptre egoistiske og manipulerende, og de vil ta lite ansvar for sine handlinger.
 • Stort behov for beundring:
  Narsissisten har et stort behov for beundring og bekreftelse.
  De vil være veldig følsomme for kritikk, og de vil ofte bli rasende eller fornærmet hvis de ikke får den oppmerksomheten de mener de fortjener.
 • Overdrevent selvhevdende:
  Narsissisten vil være veldig selvhevdende og arrogante.
  De vil ha en overdreven tro på sine egne evner og prestasjoner, og de kan nedprioritere andres prestasjoner.
 • Utnyttelse av andre:
  Narsissisten vil utnytte andre for å oppnå sine egne mål.
  De vil være manipulerende og kontrollerende, og de kan ta lite hensyn til andres behov eller følelser.

Metoden for å håndtere en narsissistisk leder, er å stoppe med å ha oppmerksomheten på dem. 
Det er f.eks å slutte og respondere på agn som blir lagt ut bare for å få oppmerksomhet og reaksjoner fra deg.
Det eneste du kan gjøre er å ignorere alt slikt som kommer fra narsissisten.

Når du flytter oppmerksomheten din vekk fra narsissisten og mer over til deg selv og dine behov, har du gjort en viktig endring for deg selv, men også vist narsissisten at du ikke aksepterer deres spill.

Fight og flight
Å knuse en narsissist er rett og slett å overse vedkommende, selv om dette er din leder
Du kan nemlig aldri forandre narsissisten, men du kan forandre dennes makt over deg selv.
Narsissisten vil ved å bli oversett miste makten og kontrollen over deg.

I og med at du i de aller fleste tilfeller på arbeidsplassen står uten noe støtteapparat som du kan søke hjelp hos i toppledelsen så må du også være klar over og være forberedt på at kampen mot denne kan bli kostbar for deg.

Det ligger i en narsissist sin personlige egenskap å respondere med hevnaktig handlinger og personangrep mot deg.
For det første er det viktig å være klar over hvordan en narsissist som leder vil kunne påvirke deg som person; hvilke konsekvenser det over tid vil kunne få for deg å ikke sette deg opp mot vedkommende.

Risiko for personlig velvære:

Stress og angst:
Narsissistiske ledere vil skape et stressende og angstfylt arbeidsmiljø.
De vil være uforutsigbare, krevende og kritiske, noe som kan føre til at du føler deg overveldet og utmattet.

Redusert selvtillit:
Narsissisten vil være nedlatende og kritiske, noe som kan undergrave din selvtillit og få deg til å tvile på dine evner.

Utbrenthet:
Å håndtere en narsissistisk leder vil være emosjonelt utmattende, noe som kan føre til utbrenthet.

Psykiske helseproblemer:
I alvorlige tilfeller kan det å håndtere en narsissistisk leder føre til depresjon, angst og andre psykiske helseproblemer.

Risiko for profesjonell karrière:

Risiko for skadede arbeids-relasjoner:
Narsissisten sitt virkemiddel er å skape splittelse og konflikt på arbeidsplassen.
De vil baksnakke kolleger og ta æren for andres arbeid, noe som vil skade dine relasjoner med andre og svekke din profesjonelle anseelse.

Risiko for hemmede karrièremuligheter:
Narsissisten vil favorisere sine egne håndlangere og sabotere karrièren til de som de anser som en trussel.
De vil snakke deg ned som referanse ved et jobbintervju hvor den som søker deg som ansatt vil hente referanse på hvordan du er.

Risiko for tap av jobb:
I noen tilfeller kan det å håndtere en narsissistisk leder føre til at du mister jobben.

Risiko for å måtte stå over for etisk dilemma:

Å ignorere uetisk atferd:
Narsissisten vil ikke ha noen fordommer mot det å engasjere seg i uetisk atferd, for eksempel mobbing, trakassering eller diskriminering.
Å overse en narsissistisk leder vil bety at du må ignorerer denne typen atferd, noe som dersom du ikke gjør det kan føre til at du føler deg etisk kompromittert.

Å bli en del av problemet:
Når du lar deg manipulere av en narsissistisk leder, vil du bli en del av problemet.
Du vil bli dratt inn i konflikter og baksnakking, og du vil bli bedt om å gjøre ting som du føler er uetiske eller ulovlige handlinger; ulovlig i den forstand at de er et brudd på interne regler, prosedyrer  og rutiner.

Her er mine selv-erfarte råd for å håndtere en narsissistisk leder:

Sett grenser:
Det er viktig å sette grenser for hva du er villig til å akseptere og hva du ikke er villig til å akseptere. Kommuniser disse grensene tydelig til din leder, og vær forberedt på å stå opp for deg selv.

Dokumenter alt:
Det er lurt å dokumentere alle dine interaksjoner med din leder, inkludert e-poster, møtereferater og vitner til hendelser.
Denne dokumentasjonen vil være nyttig hvis du trenger å ta saken videre til HR, toppledelse, eller en annen myndighet.

Vær forberedt på å gå videre:
I noen tilfeller er det den beste løsningen å gå videre fra din nåværende stilling.
Hvis du føler at du ikke kan lenger håndtere din narsissistiske leder, kan det være på tide å begynne å lete etter en ny jobb.

Husk at du fortjener å bli behandlet med respekt og verdighet på arbeidsplassen.
Du har rett til å si nei til uetisk eller uakseptabel atferd, og du har rett til å søke støtte og hjelp hvis du trenger det.

Håper at dette gir deg noe hjelp i det å håndtere en hverdag under en narsissist av en leder.
Det viktigste budskapet i denne artikkelen er  rett og slett at du ikke kan tillate deg å arbeide under slike forhold om du ønsker å ivareta egen helse.


Du må selv velge mellom 
Fight or Flight på en taktisk og effektivt fornuftig måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar