søndag 30. juni 2024

Ansatte og ressurser snur ryggen til ledere som ikke klarer å bygge tillit


Det vil være vanskelig for en leder å ivareta sin lederrolle når denne føler at ressursene hans ikke har tillit til ham, men da stiller spørsmålet seg selv: er tillit noe du som leder kan kreve, eller er det noe du må bygge opp selv?

Det er selvsagt helt riktig at det er vanskelig for en leder å ivareta sin lederrolle når ressursene ikke har tillit til ham, for tillit er et fundament for et effektivt lederskap.
Uten tillit fra de ansatte vil det være vanskelig å motivere, inspirere og lede dem mot felles mål.

Tillit er ikke noe man kan kreve, det er noe man må bygge opp selv.
Dette tar tid, det krever innsats og det krever bevissthet fra lederens side. 

For i det hele tatt å kunne forvente noen som helst tillit fra de rundt seg må du som leder:

 1. Vær ærlig og transparent:
  Vær ærlig om dine tanker, intensjoner og beslutninger.
  Del informasjon med de ansatte på en åpen og transparent måte.
 2. Hold dine løfter:
  Gjør det du sier du skal gjøre.
  Unngå å love noe du ikke kan holde.
 3. Vær rettferdig og konsekvent:
  Behandle alle ansatte likt og rettferdig.
  Vær konsekvent i din atferd og dine beslutninger.
 4. Vis respekt:
  Vis respekt for dine ansatte som individer.
  Ta deg tid til å lytte til dem og forstå deres synspunkter.
 5. Gi tilbakemelding:
  Gi regelmessig tilbakemelding til dine ansatte, både positiv og negativ.
  Gjør tilbakemeldingen konstruktiv og handlingsrettet.
 6. Vær tilgjengelig:
  Vær tilgjengelig for dine ansatte når de trenger deg.
  Vis at du bryr deg om dem og at du er der for å støtte dem.
 7. Delegere makt og ansvar:
  Gi dine ansatte ansvar og tillit til å ta sine egne beslutninger.
  Dette vil vise at du stoler på dem og at du verdsetter deres bidrag.
 8. Feire suksess: Du må anerkjenne og fei suksessene til dine ansatte.
  Dette vil skape et positivt arbeidsmiljø og motivere dem til å yte sitt beste.

Å bygge tillit tar tid og krever kontinuerlig innsats fra lederens side, men det er en investering som er vel verdt det.
Når ledere har tillit fra sine ansatte, vil de skape et mer engasjert, produktivt og innovative arbeidsmiljøer.

Det er også viktig å huske at tillit ikke er enveisgate. 
Ledere må også vise tillit til sine ansatte.
Dette betyr å gi dem autonomi, ansvar og frihet til å gjøre jobben sin på sin egen måte.
Når ledere viser tillit til sine ansatte, vil de føle seg mer respektert, verdsatt og motivert til å yte sitt beste.

Tillit er en gjensidig forpliktelse mellom ledere og ansatte.
Ved å bygge tillit sammen kan man skape et sterkt og velfungerende arbeidsmiljø der alle kan trives og blomstre.

Konsekvensene ved manglende tillits-bygging hos prosjektleder

Når de utførende i et prosjekt mangler tillit til prosjektlederen, vil det få alvorlige konsekvenser for prosjektets suksess.


Her er noen av de potensielle konsekvensene som prosjektleder på forhånd skal ha analysert seg frem til og iverksatt tiltak for å hindre:

For prosjektet:

 1. Forsinkelser og forsinkelser:
  Mangel på tillit vil føre til forsinkelser og forsinkelser i prosjektet.
  De utførende vil være motvillige til å følge instruksjoner eller ta ansvar for sine oppgaver, noe som vil forsinke fremdriften.
 2. Redusert kvalitet:
  Når de utførende ikke har tillit til prosjektlederen, er de mindre sannsynlig å gjøre sitt beste arbeid. Dette vil føre til redusert kvalitet på leveransene og økt risiko for feil.
 3. Økte kostnader:
  Forsinkelser, forsinkelser og redusert kvalitet vil føre til økte kostnader for prosjektet.
  Dette vil legge press på prosjektbudsjettet og gjøre det vanskeligere å oppnå prosjektmålene.
 4. Mangel på engasjement:
  De utførende som mangler tillit til sin prosjektleder, er mindre sannsynlig å være engasjert i prosjektet.
  De vil føle seg uengasjerte og uinteresserte i prosjektets suksess.
 5. Konflikt og fiendtlighet:
  I et prosjekt der det mangler tillit mellom prosjektlederen og de utførende, vil det lettere oppstå konflikt og fiendtlighet.
  Dette vil skape et negativt arbeidsmiljø og hindre prosjektets fremdrift.

For organisasjonen:

 • Svekket omdømme:
  Et mislykket prosjekt vil lett kunne skade organisasjonens omdømme. 
 • Tap av tillit til ledelsen:
  Hvis et prosjekt mislykkes på grunn av manglende tillit til prosjektlederen, vil/burde det føre til tap av tillit til ledelsen generelt.
  Dette kvil i så fall ha en negativ effekt på moralen og produktiviteten til de ansatte.
 • Juridiske tvister:
  I noen tilfeller kan mislykkede prosjekter føre til juridiske tvister. Dette kan være kostbart og tidkrevende for organisasjonen.

Det er derfor avgjørende for prosjektledere å bygge tillit hos de utførende.
Ved å vise ærlighet, integritet, kompetanse og respekt kan prosjektledere skape et positivt og produktivt arbeidsmiljø der de utførende føler seg motivert og engasjert i å oppnå prosjektmålene.

Her er noen tips til prosjektledere for å bygge tillit hos de utførende:

 1. Kommuniser effektivt:
  Hold de utførende informert om prosjektets fremgang og eventuelle endringer.
  Vær åpen og ærlig, og vær tilgjengelig for å svare på spørsmål.
 2. Vis respekt:
  Behandle de utførende med respekt, både som individer og som fagfolk.
  Verdien deres bidrag og gi dem anerkjennelse for deres harde arbeid.
 3. Vær kompetent:
  Ha en god forståelse av prosjektet og de oppgavene som skal utføres.
  Vær i stand til å gi de utførende den veiledningen og støtten de trenger.
 4. Vær rettferdig:
  Behandle alle de utførende likt og konsekvent.
  Vær forsiktig med å unngå favorisering, drive diskriminering eller å målrette hevn-handlinger over for de som kritiserer deg.
 5. Hold dine løfter:
  Gjør det du sier du skal gjøre. 
 6. Delegere makt og ansvar:
  Gi de utførende ansvar og tillit til å ta sine egne beslutninger.
  Dette vil vise at du stoler på dem og at du verdsetter deres bidrag.
 7. Bygg relasjoner:
  Ta deg tid til å bli kjent med de utførende på et personlig nivå. 
  Prioriter å bygge relasjoner innover og ikke bare oppover i systemet!
  Dette vil bidra til å bygge tillit og rapport.

Det er ingen hemmelighet, for andre enn de inkompetente lederne, at hovedårsakene til svak  prosjektledelse skyldes:

 1. Manglende kompetanse hos leder
 2. Manglende tillit til leder
 3. Dårlige ferdigheter i planlegging og organisering  hos leder
 4. Dårlige ferdigheter i planlegging og organisering fra leder
 5. Ineffektiv kommunikasjon fra leder
 6. Manglende motivasjon eller engasjement som konsekvens av manglende tillit til lederen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar