mandag 27. mai 2024

Hoverende ledere. Hva var det jeg sa?


Det siste jeg som person, og ikke minst som leder, ønsker er å bli assosiert med skadefryd; det å glede meg over andres ulykke.

Hovmod, superbia på latin, er en kompleks egenskap som defineres som overdreven stolthet og selvhevdelse; ofte med ringeakt for andre; noe som er moralsk klanderverdige egenskaper.

SOM LEDER FORVENTES DET AR DU VEILEDER DE SOM GJØR FEIL, OG IKKE HOVERER OVER DEM I DEN TRO AT DET GJØR AT DE SER OPP TIL DEG!

En leder som viser hovmod røper negative egenskaper som arroganse, egoisme, forakt og sjalusi.
Det er en rekke psykologiske grunner til at noen ledere har et sterkt behov for å hovere over andre, og dette røper de gjennom sine væremåter.

1. Lav selvtillit:
Personer med lav selvtillit vil hovere over andre for å føle seg bedre om seg selv.
De kan kritisere andres feil eller mangler for å få seg selv til å virke smartere eller mer kompetente.

2. Narsissisme:
Narsissisten har et oppblåst selvbilde og et stort behov for beundring.
De vil hovere over andre for å bekrefte sin egen overlegenhet og for å føle seg spesielle.

3. Maktkontroll:
Noen ledere bruker hovering for å utøve makt og kontroll over andre.
De vil kritisere eller opptre nedlatende for å få andre til å føle seg små og uviktige, slik at de lettere kan manipulere dem.

4. Frykt for å bli overgått:
Ledere som er redde for å bli overgått av andre, kan hovere over dem for å holde dem nede. De kan kritisere andres ideer eller prestasjoner for å forhindre at de blir en trussel mot deres egen posisjon.

I tillegg til de psykologiske grunnene nevnt ovenfor, kan det også være andre faktorer som bidrar til at noen hoverer over andre.

Det kan være en del av deres kultur.
Uansett så er ikke dette en unnskyldende faktor for dårlige lederegenskaper som skal aksepteres.

En leder som hoverer over ansatte når de tar feil, vil ha en rekke negative effekter på arbeidsmiljøet og teamets ytelse.

Her er noen av grunnene til at en leder må unngå denne typen atferd:

1. Demotiverende og ødeleggende for tillit:
Når en leder hoverer over en ansatt som har gjort en feil, vil det føles ydmykende og pinlig for de ansatte. Dette vil føre til at de mister motivasjon og engasjement i arbeidet sitt; og det vil også ødelegge tilliten til lederen og skape en fryktkultur i teamet.

2. Hindrer læring og forbedring:
Feil er en naturlig del av læringsprosessen.
Når en leder hoverer over feil, vil det hindre de ansatte i å lære av sine feil; og de vil bli redde for å ta risiko eller prøve nye ting,.
Dette vil hindre dem i å utvikle seg og forbedre seg.

3. Skader teamets samhold:
En leder som hoverer over feil, vil skape en atmosfære av mistillit og konkurranse i teamet.
De ansatte vil bli fokusert på å unngå å bli kritisert i stedet for å samarbeide og støtte hverandre.
Dette vil føre til dårligere kommunikasjon, lavere produktivitet og et mer negativt arbeidsmiljø.

4. Gir et dårlig eksempel:
Ledere er rollemodeller for sine ansatte.
Når en leder hoverer over feil, sender de et signal om at det er greit å behandle andre med respektløshet når de gjør feil.
Dette vil føre til at de ansatte også begynner å kritisere og hoverer over hverandre, noe som vilforverre arbeidsmiljøet ytterligere.

I stedet for å hovere over feil, skal ledere fokusere på å:

 • Skape en støttende og lærende atmosfære:
  Ledere må og skal oppmuntre de ansatte til å ta risiko og prøve nye ting, selv om de kan gjøre feil. De må også gi konstruktiv tilbakemelding som hjelper de ansatte med å lære av sine feil og forbedre seg.
 • Fokusere på løsninger, ikke på problemet:
  I stedet for å fokusere på hva som gikk galt, skal ledere fokusere på å finne løsninger på problemet. De må samarbeide med de ansatte for å finne en måte å rette opp feilen på og unngå at den skjer igjen.
 • Gi ros og anerkjennelse:
  Ledere skal anerkjenne de ansattes innsats og prestasjoner, selv om de gjør feil.
  Dette vil bidra til å øke motivasjonen og engasjementet i arbeidet.

Ved å følge disse veiledningene vil ledere skape et positivt og produktivt arbeidsmiljø der de ansatte føler seg trygge på å ta risiko, lære av sine feil og forbedre seg.


Selvidentifisering av hovmod og skadefryd hos deg selv; noe du som leder må ta tak i og jobbe med.

Som leder så MÅ du være bevisst på hvordan du oppfattes hos de mannskapene du skal lede, og ikke minst hvordan din lederstil påvirker muligheten til å nå de målene du har satt; og evnen til å utføre de oppdragene du er satt til å løse.

En leder som opptrer hovmodig, vil utvise en rekke synlige og fremtredende egenskaper.
Noen av de vanligste tegnene inkluderer:

Arroganse og nedlatende holdning:

 • Du ser ned på andres ideer og meninger, og er raske til å kritisere eller avvise dem.
 • Du snakker ofte om seg selv og sine prestasjoner, og viser liten interesse for andres tanker og følelser.
 • Du bruker sarkasme eller nedlatende kommentarer for å få andre til å føle seg små.

Egoisme og mangel på empati:

 • Du setter sine egne behov og ønsker foran andres, og ignorerer ofte de negative konsekvensene dine handlinger kan ha for andre.
 • Du har lite forståelse eller medfølelse for andres følelser, og du vil fremstå som kalde og ufølsom.
 • Du er ikke villige til å gi andre æren for sitt arbeid, og tar ofte all kreditt for seg selv.

Behov for kontroll og anerkjennelse:

 • Du må ha kontroll over alle aspekter av arbeidet sitt, og micromanager ofte sine ansatte.
 • Du søker konstant anerkjennelse og beundring fra andre, og blir lett fornærmet hvis de ikke får det.
 • Du er misunnelige på andres suksess og prøver ofte å sabotere dem.

Manglende evne til å ta imot kritikk:

 • Du blir lett fornærmet eller defensive når de får kritikk, og er ikke villige til å innrømme feil.
 • Du unnskylder ofte sin egen atferd og skylder på andre.
 • Du er ikke villige til å lære av sine feil og fortsette å gjenta de samme mønstrene.

Du skaper et fiendtlig arbeidsmiljø:

 • De ansatte føler seg redde for å si sin mening eller komme med forslag, av frykt for å bli kritisert eller latterliggjort.
 • Det er mye konflikt og mistillit i teamet.
 • De ansatte er demotiverte og lite produktive.

Det er viktig å merke seg at ikke alle som utviser noen av disse egenskapene, nødvendigvis er hovmodige. Noen mennesker kan bare være usikre eller ha dårlig sosiale ferdigheter.

Men hvis en leder regelmessig utviser mange av disse egenskapene, er det sannsynlig at de har et problem med hovmod som kan ha en negativ innvirkning på dem selv, deres ansatte og organisasjonen som helhet.

BRUK DINE EVNER TIL Å VEILEDE, IKKE TIL Å DYRKE SKADEFRYD.
Det er ditt ansvar som leder å trene og skolere dine ansatte til å unngå å gjøre feil!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar