lørdag 30. mars 2024

Lederens ansvar for oppfølging av ansatte


Det mest skremmende jeg hører er at en leder ikke har tid til sine ansatte og sier at hun/han forventer at de tar kontakt når de har behov for det.


Det er flere grunner til at det er viktig at en leder tar seg tid til å følge opp den enkelte ansatte, og ikke bare sier: kom til meg når du trenger det.

Å si kom til meg når du trenger det er ikke nok. Det er det heller ikke med et stabs eller avdelingsmøte en gang i uken. Slike møter er en måte å orientere gjensidig på, og er ikke en del av personlig oppfølging.

De fleste mennesker er rett og slett ikke komfortable med å ta opp problemer eller utfordringer med sin leder, med mindre de føler seg trygge og komfortable med å gjøre det.

En god leder tar seg tid til å følge opp de ansatte regelmessig, og skaper en atmosfære der de føler seg trygge og komfortable med å dele sine tanker og bekymringer. Dette vil bidra til et mer produktivt, innovativt og lønnsomt arbeidsmiljø.

Selv om selvmotiverte ansatte ofte er dyktige og selvstendige, trenger de også oppfølging fra sin leder.

Selv de mest motiverte ansatte kan ha perioder der de føler seg mindre motiverte. Regelmessig oppfølging fra lederen vil bidra til å holde motivasjonen oppe.
  • Selvmotiverte ansatte ønsker å lære og utvikle seg, noe leder da kan gjøre ved å veilede og støtte.
  • Selvmotiverte ansatte trenger tilbakemelding på arbeidet. Lederen må gi dem konstruktiv tilbakemelding som hjelper dem til å forbedre seg.
  • Selvmotiverte ansatte kan føle seg isolert hvis de ikke får regelmessig oppfølging av leder.
  • Selvmotiverte ansatte er en verdifull ressurs for bedrifter. Ved å gi dem regelmessig oppfølging vil ledere bidra til at de trives og lykkes i jobben; og ikke minst blir værende i bedriften.

Ledelse handler om å forstå behovet for å gi av seg selv og sette av tid til de ansatte. Ledelse handler ikke om å sitte i møter med andre ledere hele dagen og diskutere. Akkurat det handler bare om å planlegge med forventning om at de ansatte skal gjennomføre det lederne planlegger. Selv om planlegging er svært viktig er det minst like viktig å følge opp planene gjennom de som skal utføre planene.

Jeg vil, du skal er en ledelses-metodikk som krever at lederen har gitt tydelige føringer for oppgavene; og sikret god forståelse for hvorfor oppgavene skal løses.

Ledelse handler om å støtte, øve, trene og skolere de ansatte av flere grunner. En god leder sørger for at de ansatte har de nødvendige ferdighetene og kunnskapen for å utføre jobben sin effektivt. Dette kan innebære å tilby opplæringsprogrammer, kurs, workshops, coaching og mentoring.

Ved å kontinuerlig investere i kompetanseutvikling kan lederen sikre at de ansatte er oppdatert på nye trender og teknologier, og at de har de verktøyene de trenger for å lykkes.

En god leder sikrer motivasjon og engasjement gjennom å dele kompetanse fordi de ansatte skal føle seg investert i og støttet av sin leder: Da blir de mer motiverte til å gjøre en god jobb. Opplæring og utvikling vil gi de ansatte en følelse av mestring og tilhørighet, noe som kan føre til økt engasjement og lojalitet til bedriften.

Et viktig mål for en leder er å oppnå økt produktivitet og effektivitet. Dette oppnås ved at de har ansatte med riktig kompetanse og ferdigheter som kan utføre jobben sin raskt og effektivt; noe som vil føre til økt produktivitet og lønnsomhet for bedriften.

Når de ansatte føler seg kompetente og støttet, er det mer sannsynlig at de trives på jobben, noe som automatisk fører til et bedre arbeidsmiljø, med mindre stress og konflikter.

Tilpasningsevne og endrings-evne er et samspill mellom ledere og ansatte i en verden i rask endring, er det viktig at bedrifter er i stand til å tilpasse seg nye utfordringer og muligheter. Ved å investere i kompetanseutvikling vil lederen sikre at de ansatte har de nødvendige ferdighetene for å håndtere endringer og bidra til bedriftens suksess.

Ledelse handler ikke bare om å gi ordrer og instruksjoner. Det handler om å skape et miljø der de ansatte kan lære, vokse og utvikle sitt fulle potensiale. Ved å øve, trene og skolere de ansatte vil lederen sikre at bedriften er godt rustet for fremtiden.

Ved å investere i kompetanseutvikling i dag sikrer lederen at bedriften har de nødvendige ferdighetene for å lykkes i morgen. Dette er et tegn på god ledelse fordi god leder er opptatt av å utvikle sine medarbeidere og hjelpe dem å nå sitt fulle potensiale. Samtidig er dette en måte å skape et konkurransefortrinn på.

Bedrifter med kompetente og motiverte medarbeidere har et fortrinn i konkurransen, for i en verden i stadig endring er det viktigere enn noen gang at ledere investerer i kompetanseutvikling hos sine medarbeidere. Dette er en investering som vil gi avkastning i form av økt produktivitet, innovasjon og lønnsomhet.

En leder som ikke tar seg tid til sine ansatte ut over å spise lunsj med dem er ikke en leder, bare enda en person med en tittel som ikke er beskrivende for utførelsen av de oppgavene denne er gitt i bedriften.

En god leder er ikke en god venn, men en person som gi veiledning og tilbakemelding.

Uttrykk som: Han er en hyggelig og veldig opptatt person med lange arbeidsdager, men ikke akkurat en leder jeg stoler på eller har dyp tillit til, det bør skremme de sanne lederne fordi slike folk har misforstått sin viktigste rolle som leder; tillit!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar